thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMB

 Địa Chỉ: 228 Mẹ Thứ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
 Hotline: 0931.919.599 – 0905.414.662 
 Email: ambxaydung@gmail.com
 Website: www.amb.com.vn

Gửi thông tin qua mail