Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình Chung cư PAVNC

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1908e/PAVNC-TTr ngày 19/8/2020 của Công ty Cổ phần PAVNC về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Chung cư PAVNC tại thửa đất 306 (khu B3-1) thuộc Khu dân cư khu vực nhà máy cao su, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4205/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 1908e/PAVNC-TTr ngày 19/8/2020 của Công ty Cổ phần PAVNC và hồ sơ kèm theo: Công trình Chung cư PAVNC đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 5280/UBND-SXD ngày 10/8/2020, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/9/2019. Công trình được thực hiện trên khu đất có diện tích 1.544m2, có quy mô cao 24 tầng, mật độ xây dựng 52%, hệ số sử dụng đất 11,38 lần, chiều cao công trình tính từ cốt vỉa hè khoảng 82,4m, là công trình dân dụng, cấp I.

Đối với quy mô công trình như trên, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của công trình là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Để tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình trao đổi, làm việc, đảm bảo tiến độ thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng của Dự án; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Công ty Cổ phần PAVNC về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Chung cư PAVNC tại thửa đất 306 (khu B3-1) thuộc Khu dân cư khu vực nhà máy cao su, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần PAVNC cần liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng để được xem xét hồ sơ của Dự án. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng kiểm tra đảm bảo bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định và xác nhận với cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để làm cơ sở thực hiện việc ủy quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4205-BXD-HDXD_28082020_signed.pdf
 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *